Logo
   
  tip  


האם היצירה היא סבל?
2-7-2010

היה לי השבוע דיון שבעקבותיו עלתה השאלה האם היצירה צריכה לבוא בסבל, לא רק לכותב אלא לקורא. היה לי כבר אדם שהגיש לי ספר שבעיני היה רע, והטענה שלו הייתה שהסוד שבלב הספר הוא כה נורא שראוי כי הקורא יתענה על מנת לגלות את סודו. וכעת מכרה שלי אמרה שהיא כותבת רק כשרע לןה ומתענה עם היצירה עד למושלמות.

בניגוד לגישה זו אני מאמין שתהליך היצירה יכול להעלות רגשות שאינם רעים לגמרי אלא גם חיוביים ומכיוון שהמטרה איננה סבל אלא קשר והנאה בין הכותב לקורא, ולעיתים מה שנוצר בסבל גורם לסבל או לניתוק רגשי, ולכן לדעתי חשוב שגם תהליך היצירה והקריאה יהיה מהנה ולא מענה.kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי