Logo
   
  tip  


דור שאינו מכיר את אביו, ולמי אנו כותבים
16-7-2010

השבוע קראתי בווי-נט מאמר שבא לסכם את הקשר של קהל הקוראים הישראלי עם אדגר אלן פו.

הדבר שהרגיז אותי במאמר שהכותבת התעלמה מכל ספרי התרגום של אדגר אלן פו לפני שנות ה2000 וביצעה זינוק נחשוני מז'בוטינסקי לספר שיצא בראשית שנות האלפיים. ברור לי שמטרת המאמר לא הייתה סקירה היסטורית וברור לי שתרגומים אלה יכולים להיחשב בעיני הכותבת כמיושנים או לא מדויקים, אבל הנקודה שלי היא העיקרון שבדרך כלל הספרות הישראלית מתנהגת כאילו היא באה מהים.למעשה יש לה שלושה שורשים מרכזיים: ברנר, גנסין ועגנון, ועל כך ארחיב בהזדמנות אחרת. אבל גם ביחס לתרגומים מאמץ קל של חיפוש היה מונע שגיאות מביכות המקלקלות את השורה.

וביחס לאותו זרם אינטרנטי שאל אותי היום כותב אחר האם יש משמעות לכתיבה שלנו, והאם מישהו בכלל מודע לקיומנו ולמה שאנחנו כותבים. תשובתי הייתה שאפילו אם יש אדם אחד שיודע ומושפע, כל המאמץ הזה שווה.kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי