Logo
   
  tip  


שירה כדבק איפוקסי
6-8-2010

בשבועות האחרונים אני עובד עם משורר על ספר חדש, והגעתי למסקנה הבאה:

שירה היא כמו דבק איפוקסי. לא מספיק להשתמש רק בשפופרת של הצהרת הכוונות, למשל:"אהבתי אותך כמו ים"

אלא צריכה לבוא קונטרה שמדייקת את הדימוי:"סוער, מתגלגל ומלא חיים"

אם אינכם עושים זאת הקורא עלול להיוותר בבילבול או להרגיש שנעשתה חצי עבודה.kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי