Logo
   
  tip  


מהו מבחנו האמיתי של שיר
27-8-2010

קולות רבים נשמעים לגבי מבחנו האמיתי של שיר. יש האוהבים אותו חופשי, יש האוהבים שקול וחרוז.

יש כאלה שרוצים ריבוי מטאפורות יש כאלה שאוהבים וידוי לירי פשוט.

האמת היא ששיר צריך להיות מרגש. אמילי דיקנסון אמרה פעם שכאשר היא קוראת שיר, היא מרגישה כאילו עורפים את ראשה וכורתים את ידיה.

לא חייבים להגזים, אבל אני גם אומר שיש יכולת להכיר בכך שיצירה היא טובה גם אם לנו היא לא עושה דבר, ולכן כל אותן כתבות שאומרות שנניח הספר הראשון של משוררת מסוימת הוא טוב והאחרים לא, לוקות בחסר כי אם אותי למשל ספר מאוחר יותר מרגש, או שאני יכול להכיר בגדולתו, לא יעזרו כל הטענות שבעולם שמקורן על פי רוב ברצון ברצח אב ספרותי.kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי