Logo
   
  tip  


סופר של ספר אחד
29-7-2010

החודש אנחנו מציינים את יציאתו לאור של הספר "אל תיגע בזמיר" לפני חמישים שנה.

זה ספר פורץ דרך, לא רק בגלל התכנים והמקצב אלא גם בגלל השפעתו החברתית על השיוויון בין שחורים ללבנים בארה"ב.

המחברת שלו לא הוסיפה לכתוב אחרי הספר, אולי דווקא מתוך חשש לחזור על עצמה.

ג'וזף הלר לא היסס להוסיף ולכתוב אחרי מלכור 22 אולם לא הצליח לשחזר את ההצלחה.

בספרות אנו מתלבטים סביב נושא של סופר של ספר אחד או סופר של ספרים רבים מהבחינה הזו של האם הסופר מספר תמיד אותו סיפור בסיסי (ודוגמאות לא חסרות גם בקרב רבי המכר שלנו) או שהוא מסוגל לטוות עלילות שונות.

אין כאן העדפה ברורה ויש פנים לכאן ולכאן. אני רק רוצה לומר שלא הייתי נח על זרי הדפנה כמו שהמוח לא מפסיק לחלום אחרי חלום יפיפה בלי קשר ליחס הציבור.kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי