תקנון ותנאי שימוש

תנאי שימוש –  penpal.co.il 

 

 1. פרשנות התנאים - השימוש בלשון רבים או זכר הינו מטעמי נוחיות בלבד, ויש לקרוא את האמור בלשון זכר כאילו נאמר גם בלשון נקבה לפי המין. כל הנרשם בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נרשם ברבים ואם נרשם ברבים כאילו נרשם ביחיד.

 

 

 • ההסכם מתייחס לתנאים והתניות אלה. בכניסה לאתר ו/או שימוש באתר ו/או הורדת מידע ו/או צפייה בתכני האתר כפי שיתעדכנו מעת לעת מאשרת את הסכמתך לתנאים המפורטים במסמך זה או כל מסמך אחר הקשור למסמך זה.

 

אם אינכם מסכימים לתנאי השימוש, גם אם זה על תנאי אחד, הנכם מתבקשים לא לעשות כל שימוש באתר.

 

1.2 החברה קריירה ותוכן בע"מ מתייחסת לאתר penpal.co.il, ספקית שירותי כתיבה ו/או תרגום ללקוחות.

 

1.3 הלקוח מתייחס לאדם או לאנשים המגישים הזמנות לחברה ואשר מצייתים לתנאים ולהתניות המתוארים בהסכם זה.

 

1.4 מערכת העברת הודעות היא התוכנה המבטיחה תקשורת ללא הפרעות בין הלקוח לכותב, או עם נציג מצוות התמיכה.

 

1.5 ההזמנה מתייחסת לבקשה למוצר שנשלחת לחברה על ידי הלקוח. זה כולל דרישות מסוימות  ומפרט של מקורות שישמשו בכתיבה.

 

2.1. הזמנת עבודה תתממש רק כאשר שנאשר בכתב כי ההזמנה מאושרת לעבודה.

2.2. מידע המסופק בכל אופן שהוא, אם זה דיגיטלי או לא, אתר אינטרנט או חומר שיווקי, הינו תיאור כללי בלבד ולא מהווה חלק מהזמנת העבודה.

2.3. לידיעתך, הסכמתך לקבל כל חומר פרסומי שהוא והרשמתך במאגר המידע הקיים של האתר, מהווים הרשאה עבור החברה או החברות הקשורות עימה לשלוח אליך מידע פרסומי ושיווקי כמו גם מידע על השירותים הניתנים, באמצעות טלפון סלולארי או תיבת אימייל. אם אינך מעוניין להמשיך ולקבל מידע מסוג זה תוכל לבטל את הסכמתך על ידי כניסה לקישור ההסרה מהשירות שנשלח יחד או לשלוח לנו איימייל ל [email protected]

1.6 המוצר הוא תוצאה של ההזמנה, יצירה מקורית, שנכתבה ונמסרה ללקוח, לפי מפרטיו, כמסמך דיגיטלי.

 

1.7 תיקון המוצר היא בקשה שנשלחה על ידי הלקוח לעריכת הגירסה הסופית של המוצר, בהתבסס על הדרישות הראשוניות של ההזמנה ולחבילה שנרכשה.

 

1.8 צוות התמיכה מתייחס ליחידה מטעם החברה האחראית על תיאום וסיוע בתהליך ההזמנה.

 

1.9 הכותב הוא אדם המועסק על ידי החברה כפרילנסר המספק שירותי מחקר וכתיבה ללקוח בהתאם להסכם החברה. לכן לתקופה של שנה אחת מרגע סיום ההסכם, באופן ישיר או עקיף, הנכם מתחייבים שלא להעסיק, או לנסות לשדל כותבים או עורכים או מתרגמים מהחברה או להשתמש בשירותי צוות החברה או בכל אחד מכותביה/עורכיה העצמאיים. במקרה של הפרת סעיף זה, הלקוח ישלם לחברה סכום מינימום השווה לכיסוי ההפסד.

 

 1. ביצוע הזמנה ורישום

 

2.1 הלקוח רשאי לבצע הזמנה על ידי מילוי טופס ההזמנה ב penpal.co.il או על ידי בקשת צוות התמיכה לסייע לו.

 

2.2 טופס ההזמנה מציין את היקף העבודה, פרטי ההזמנה ותנאי המסירה. באחריות הלקוח למסור מידע מדויק, מלא וסופי בטופס ההזמנה, או לצוות התמיכה של החברה שיגיש את ההזמנה מטעמם.

 

2.3 בנוסף לדרישות ההזמנה, הלקוח נדרש ליצור את הפרופיל שלו בחברה על ידי מתן שמו, כתובת הדוא"ל, ארץ מגוריו ומספר הטלפון שלו. במידה ופרמטרים אלה ישתנו עם הזמן, באחריות הלקוח לעדכן את הפרופיל בהתאם או להודיע לצוות התמיכה על השינויים הדרושים.

 

2.4 לאחר יצירת פרופיל הלקוח, בהתבסס על המידע שנמסר במהלך ההרשמה, אל ללקוח לנסות ליצור פרופיל אחר על ידי מתן אישורים שונים בעת ביצוע הזמנה חדשה. הלקוח נדרש לתקשר ולעשות עסקים עם החברה באמצעות פרופיל אחד בלבד שנוצר במהלך הרכישה הראשונה. אם ייווצרו חשבונות מרובים, לחברה יש את הזכות למזג חשבונות מרובים בפרופיל אחד כדי לשמור על היסטוריית הרכישות מעודכנת.

 

2.5 עם יצירת החשבון, מטעמי תאימות, החברה רשאית לבקש אימות פרטים (שם, דוא"ל, מספר טלפון, כל פרטי זהות אחרים), וכן לבקש עותק של מסמכי זיהוי אישיים.

 1. תשלום הזמנה

 

3.1 התשלום עבור המוצר מחושב בהתאם לתמחור החברה ויש לשלמו מראש. החברה מתחילה לעבד ולעבוד על ההזמנה רק לאחר ביצוע התשלום עבור המוצר ורק לאחר אישור החבילה שנרכשה. חבילה שנרכשה אשר שלא תואמת את הדרישה מהלקוח, תבוטל ללא תנאים ודמי ביטול ע"ס 5% או 100 ש"ח, הנמוך מבניהם יגבה מהלקוח.

 

3.2 התשלום שבוצע עבור המוצר על ידי הלקוח עשוי לדרוש אימות נוסף, כגון אישור 4 הספרות האחרונות של כרטיס התשלום, צילום מסך אישור של העסקה באפליציית /אתר הבנקאות המקוונת, כל מסמך קשור אחר.

 

ניתן לשלם על הזמנה באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

 

3.4 החברה אינה אחראית לבעיות טכניות או פרוצדורליות שעלולות להתרחש בעת עיבוד התשלום. אלה עשויים לכלול, אך אינם מוגבלים ל:

 

התשלום נופל תחת מעבד כרטיס אשראי / סקירת בנק הלקוח, כלומר התשלום לא ישוחרר עד לסיום החקירה על ידי המוסד הפיננסי  המסוים.

בעיות טכניות עם מעבד כרטיס האשראי או בנק הלקוחות.

 

אם העסקה נכשלת, על הלקוח לבדוק את היתרה בכרטיס שלו, הגבלות רכישה מקוונת ותוקף הכרטיס לפני יצירת קשר עם צוות התמיכה לקבלת סיוע.

3.5. ביטול והחזר כספי: 

3.5.1. החזר כספי מלא יחול רק במהלך 24 השעות הראשונות לאחר ביצוע ההזמנה. לאחר שחלפו 24 שעות מרגע ביצוע ההזמנה הלקוח לא יקבל החזר כספי. בנוסף, גם במקרה של הגשת שאלון או מסמך עבודה, לא תתקבל בקשה להחזר כספי.

3.5.2. מאמרים או טקסטים שהכותבים שלנו התחילו לעבוד עליהם כבר לא ניתנים להחזר כספי. אנו מציעים החזרים כספיים במהלך 24 השעות הראשונות לאחר ביצוע ההזמנה. במקרה שחלפו 24 שעות צרו קשר וננסה לעזור עם פתרון.

3.5.3. מאמרים שסיימנו, מסרנו והתקבלו בהצלחה על ידי לקוחות כבר אינם כפופים להחזר כספי. מאמרים אלה כפופים לעדכון ע"פ תנאי חבילה שנרכשה בלבד.

3.5 הכחשת עסקה - אתגר לתשלום שהלקוח מגיש עם מנפיק הכרטיס  וכל הוראת היפוך עוקבת, נעשית על ידי הלקוח או צדדים שלישיים (כגון סולקים) יענו ע"פ דין והתכתבויות יועברו למוסד הפיננסי לצורך קבלת התשלום וזכיה בהכחשה.

 

3.6 הנך מאשר ומסכים כי נהיה זכאים לגבות על כל הכחשת עסקה והוצאות שעשויות להיות מוטלות עלינו על ידי מנפיק מוצר תשלום או צדדים שלישיים (כגון מעבדי תשלומים), כמו גם כל עיבוד או כל עמלות אחרות שייגרמו לנו על הכחשות עסקה וביטולים אלה.

 

3.7 אם הלקוח יוזם כל בקשת הכחשת עסקה או "בקשה למידע" אחרת או תהליך דומה, הוא מסכים במפורש ומסכים לנו לשתף כל מידע ביחס להסכמתם לתנאים ולהתניות אלה, על מנת לענות על כל בקשת הכחשת עסקה כאמור.

 

3.8. תאריכים לאספקת העבודה, הם מוערכים בלבד ואלא אם במפורש הוסכם על ידינו, זמן הוא לא המהות באספקה או עשייה, שום עיכוב לא יהווה לכם זכאות לדחות כל אספקה, תשלום, עשייה או להתכחש להסכם. בנוסף, בשום מצב, לא נהיה אחראיים להשלכות של איחור,כמו כן לא תעמוד למזמין טענת איחור באספקת העבודה המוגמרת אם הכישלון הוא תוצאה של אספקה או עשייה מאוחרת או חוסר אספקה או חוסר בעשייה על ידי ספקים או כל קבלן צד ג', חוסר בכוח עבודה, כוח עליון, ,תנאי מזג אויר חריגים, מעשי איבה, החלטת או התערבות ממשלה או מכול סיבה אחרת שהיא אם מעבר לשליטתנו או סיבה בלתי צפויה או סיבה יוצאת דופן.

 

3.9. הספקה בחלקים בהתאם לשיקול דעתנו המקצועי הסביר. לא יהוו התחייבות נפרדת ולא יהוו הפרת הסכם ולא יעניקו לכם את הזכות לבטל חלקים או מקטעים עוקבים או לדחות את ההזמנה.

 

 1. הנחות

 

4.1 החברה מתחייבת לגישה שווה להנחות תוכנית קידום מכירות ונאמנות לכל לקוח. ניתן למצוא את הנחות תוכנית הנאמנות ב"הבונוסים שלי" בלוח המחוונים של הלקוח.

 

4.2 קוד ההנחה ניתן להחיל על ידי הצבת הקוד בשדה "קוד הנחה" בטופס ההזמנה. אם הקוד לא יסופק בסעיף המתאים, ההנחה לא תחול ולא תינתן ידנית. עלות טיפול בחיובים הינה ע"פ זמן הטיפול.

 

4.3 הלקוח רשאי להשתמש ב"הנחה הראשונה" פעם אחת בלבד.

 

4.4 ניתן להשתמש בהנחה אחת בלבד לכל הזמנה. לא ניתן לשלב הנחות/מבצעים מרובים באותה הזמנה.

 

4.5 הלשונית "הזמן חברים"  - בוטל

 

4.5.1 - קוד ההנחה תקף לשימוש על פי תנאיו.

 

4.5.2. אין כפל הנחות: לקוחות יכולים להשתמש בהנחה אחת להזמנה

 

 1. תהליך ההזמנה

 

5.1 אימות הזמנה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק מחדש את פרטי ההזמנה לאחר התשלום על מנת לאשר את התאמת הדרישות שצוינו בעת מילוי טופס ההזמנה וכל דרישה אחרת המסופקת באופן ידני על ידי הלקוח באמצעות כל ערוץ תקשורת. במקרה של אי התאמה, צוות התמיכה יצור קשר עם הלקוח כדי להבהיר להשלמת הפרטים.

 

5.2 נפח הזמנה. על פי תקני החברה, נפח ההזמנה נמדד במילים בלבד. עמוד כפול רווח אחד שווה ל- 250 מילים, ועמוד אחד ברווח יחיד שווה ל- 600 מילים.

 

5.3 שינוי פרטי הזמנה. הלקוח רשאי לספק שינויים בהיקף העבודה על-ידי פנייה לצוות התמיכה. שינויים המשפיעים על נפח ההזמנה, הדחיפות או המורכבות עשויים לדרוש תשלום נוסף, אשר יידונו עם הלקוח.

 

5.4 משאבים. אם נדרש מקור מסוים להשלמת ההזמנה, הלקוח אחראי לספק אותו לכותב. על הלקוח להעלות את המקורות לפני הקצאת הכותב כדי להבטיח מסירה בזמן. אם המקור מסופק באיחור, יידרש זמן נוסף להשלמת ההזמנה. בכל מקרה, זמן ההספקה מתחיל להיספר רק אחרי קבלת כל החומרים לתחילת עבודה.

 

5.5 תקשורת. הלקוח רשאי לפנות לכותב באמצעות מערכת ההודעות, הזמינה מפרופיל הלקוח באתר. האפשרות ממוקמת בדף ההזמנה הספציפי, בכרטיסיה "הודעות". הלקוח רשאי גם ליצור קשר עם צוות התמיכה בשעות הפעילות באמצעות צ'אט מקוון או דוא"ל.

 

5.6 מעקב התקדמות. הלקוח רשאי לעקוב אחר התקדמות ההזמנה בדף ההזמנה הרלוונטי בחשבון האישי. כמו כן, הלקוח עשוי לקבל עדכונים מהכותב או מצוות התמיכה על ידי פנייה אליהם דרך ערוצי התקשורת הנ"ל.

 

5.7 משלוח הזמנות. החברה אחראית על אספקת המוצר במועד האחרון הנתון. אם נדרש זמן נוסף בשל מורכבות המשימה, צוות התמיכה יצור קשר עם הלקוח. ניתן להוריד את ההזמנה שהושלמה מחשבונו האישי של הלקוח באתר. הלקוח אחראי להורדת המוצר במועד. החברה אינה יכולה לשאת באחריות לבעיות טכניות מצד הלקוח, שמנעו מהם להוריד את המוצר בזמן.

 

 1. תיקון הזמנות

 

6.1 הלקוח זכאי לתיקונים חינם ע"פ התנאים בהזמנתו (עד שבוע ל3 עמודים ומעלה) לאחר מסירת ההזמנה. אם נדרש תיקון במועד מאוחר יותר, הלקוח יצטרך לשלם בנוסף, בהתאם למורכבות התיקון. בכל מקרה, הערות יש לשלוח תוך 7 ימים בלבד בשביל לשמור על רצף כותבים.

 

6.2 הלקוח יכול להגיש בקשת תיקון מהדף "תצוגת הזמנה" בחשבונו האישי.

 

6.3 ניתן לספק תיקון חינם רק אם ההוראות הראשוניות הן הוראות להתאמה הטקסטים. החברה רשאית לבקש תשלום נוסף על מנת  להשלים את התיקון אם הוראות התיקון סותרות את הוראות ההזמנה הראשוניות.

 

6.4 המועד האחרון לתיקון יחושב על סמך נפח ההזמנה, הרמה האקדמית, דחיפות ההזמנה הראשונית ורמת מורכבות התיקון. הלקוח יוכל לבחור רמת מורכבות תיקון רלוונטית בעת הגשת בקשת תיקון. הם גם יקבעו את זמן המסירה המרבי של התיקון עבור רמת התיקון שנבחרה.

 

 1. השימוש במוצר

 

7.1 החברה מקפידה על כל חוקי זכויות היוצרים. כל פעילות מנוגדת היא באחריות הלקוח אם הוא מפר את תנאי החברה.

 

7.3 החברה שומרת על הזכות להשתמש בהזמנה על פי שיקול דעתה במקרה של הגשת הכחשת עסקה על ידי הלקוח. הדבר כולל אך אינו מוגבל לפרסום תוכן ההזמנה באתר לשימוש מסחרי. במקרה כזה, כל תוכנת גניבה ספרותית תקשר בחזרה לאתר כמקור הראשוני של התוכן.

 

7.4 הלקוח נדרש לפרוע כל הכחשת העסקה וכל עמלות אחרות ו/או הוצאות שייגרמו לחברה בעקבות ההכחשת עסקה או ביטולים במקרה שהכחשה תזוכה ע"י חברת הסליקה של הלקוח.

 

 1. הוראות שונות

 

8.1 כל התנאים וההתניות המגדירים את הזכויות והחובות של שני הצדדים בחוזה, הלקוח  והחברה, מפורטים בהסכם זה. מסמך זה אך ורק, הצהרותיו, הבטחותיו או תמריציו, ייחשבו תקפים או מחייבים. לאחר קבלת התנאים וההתניות, הסכם זה מחליף את כל התקשורת או ההסכמים הקודמים בין הצדדים.

 

8.2 הלקוח מקבל את העובדה שאם חלק מסוים מהתנאים וההתניות עומד בסתירה  לחוק מדינה כלשהו, הדבר לא ישפיע על שאר המסמך. זכויותיו והתחייבויותיו של הלקוח ימשיכו להיות בתוקף בכל תנאי הסכם זה.

 1. הגבלת אחריות

 

על ידי קבלת התנאים וההתניות הנ"ל של הסכם זה הלקוח מסכים לשחרר ולא להחזיק את החברה או עובדיה, בעלי המניות, נושאי המשרה, הסוכנים, נציגיה, הדירקטורים, החברות המסונפות, היזמים, החברות הבנות, משרדי הפרסום וחברות, כל ספק צד שלישי או מקורות מידע או נתונים ויועצים משפטיים ("שותפי החברה") אחראים לכל הפסד,  זכויות, נזקים, תביעות ופעולות מכל סוג שהוא, הנובעות או קשורות למוצרים, לרבות אך לא רק:

 

תקלות בשרתים, אלקטרוני, בחומרה או בתוכנה, באינטרנט, ברשת, בדוא"ל או במחשב, כשלים או קשיים מכל סוג שהוא;

שידורי מחשב שנכשלו, מסולפים, לא שלמים או מושהים;

כל תנאי שנגרם כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת החברה שעלולים לגרום למוצר להיפגם, לעכב או לשבש;

כל נזק או הפסד מכל סוג שהוא הנובעים משימוש בשירותים, או כתוצאה מהם;

שגיאות הדפסה או טיפוגרפיה בחומרים המשויכים לשירות.

 

9.1. אתה מצהיר ומתחייב כי החומרים שיוגשו על-ידך אלינו לא יכללו כל חומרי נאצה, חומר משמיץ ולא יפרו את זכויות היוצרים של כל צד שלישי באופן ישיר או עקיף, וכל נזק אשר יגרם בהקשר זה באופן ישיר או עקיף, ייזקף לחובתך או לחובתו של כל אדם אחר, חברה, פירמה אך לא  למפעילת penpal.co.il

 

9.2. החברה ומנהליה לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם או שעשוי להיגרם לך כתוצאה מפרסום תוכן שהעברת לחברה לצורך קידומו ופרסומו באתרי תוכן. האחריות על התוכן שיובא לפרסום הינה עליך בלבד, ואין ולא תהיה לנו כל אחריות על התוכן, הפרסום, ההתקשרות עם אתרי התוכן ו/או המשמעויות שתוכן זה עשוי לגרום לקוראיו, לכל הפרה של זכויות קניין רוחני, סודיות או פרטיות, תחת הדין החל.

 

9.3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכני צד ג', לרבות בקשר לתוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש במידע.

 

9.4. החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין פעילות בלתי חוקית של כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתה המלאה, לרבות משתמשי האתר.

 

9.5. כל זכויות היוצרים זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע נכתב ונאגר ו/או עובד במסגרת האתר שייכים לחברה ו/או לחברה ו/או לאדם שהוקנתה זכות שימוש בו ו/או לפרסם אותו באתר. אין לעשות שימוש כלשהו  בחומרים ללא רשותה של החברה מראש ובכתב ולמעט לשימוש אשר אושר מראש ובכתב.

9.6. הנכם מתחייבים לא להעתיק, לפרסם, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי את עמודי האתר ו/או המידע, בחלקם או במלואם, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה.

9.6. בשום מצב, אחריותנו הכוללת, לא תחרוג מהמחיר אשר שולם לנו על ידכם תחת הסכם ההתקשרות אליו מיוחסות הטענות

 

 1. סמכות שיפוט וברירת הדין

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם האתר, החברה, ו/או תנאי השימוש, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, ישראל. הדין החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור בקשר עם האתר הנו הדין הישראלי בלבד.

 1. פניה לחברה

בכל שאלה ו/או בקשה בקשר עם האתר ותנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות, תוכל/י לפנות אלינו באמצעות כתובת הדוא”ל [email protected]

 1. עדכונים

בכפוף להוראות הדין החל, החברה רשאית לעדכן ולשנות את תנאי השימוש בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינויים כאמור יכנסו לתוקף מיום פרסומם באתר, בהתאם להוראות הדין כאמור, ללא מתן הודעה מוקדמת. אם אינך מסכים למי מתנאי השימוש החדשים, עליך להימנע מהמשך שימוש באתר אולם שימושך באתר לאחר עריכת שינויים כאמור בתנאי השימוש יעידו על הסכמתך וקבלתך את תנאי השימוש החדשים.

שינוי אחרון: 26.12.2021